afduvelen

afduvelen
{{afduvelen}}{{/term}}
〈informeel〉
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
[afvallen] take a header
II 〈overgankelijk werkwoord〉
[naar beneden gooien] fling
voorbeelden:
1   ik heb hem de trap afgeduveld I flung him down the stairs

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”